Menu
KLUB KULTURY Napajedla
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

Radovan

Slovácký soubor Radovan byl v Napajedlích, nejsevernější obci na Slovácku, založen na počátku roku 1953 z popudu několika nadšenců pracujících ve Fatře. Do napajedelské Fatry se sjížděli za prací lidé z okolí a při práci mnohdy zaznívaly písně z celého Slovácka. Nejprve vznikl Slovácký krúžek, který pravidelně začal zkoušet a poprvé vystoupil ve vypůjčených krojích v červnu 1953. Postupem času si soubor pořídil vlastní dolské kroje uherskohradišťského typu, které nejlépe přísluší jeho regionu, ale také kroje horňácké a kopaničářské, které přispívají k pestřejšímu repertoáru souboru. V roce 1971 byl soubor pojmenován Radovan, podle napajedelských vinohradů a v témže roce vznikl také dětský soubor Radovánek, který dodnes odchovává tanečníky pro soubor dospělý a pyšní se řadou úspěchů.

Ve vedení souboru se vystřídalo několik vedoucích, kteří svým osobitým způsobem ovlivnili umělecký vývoj souboru. V prvním období existence souboru bylo třeba zmapovat folklórní okolí Napajedel a zvolit kmenový repertoár. Dodnes soubor těchto poznatků a pásem z nich vzniklých bohatě využívá. Vlastní sběr vedoucích souboru je velmi cenným pokladem, jež se snažíme uchovávat a rozvíjet. Taneční složka těchto generací byla vždy vzorem preciznosti a pečlivosti v dodržování charakteru kroků, zpěvu a dalších rysů regionu, ale také přesnosti a sehranosti v nacvičených choreografiích. V tomto ohledu byl nezapomenutelným vedoucím pan Josef Krepl. Dalším významným obdobím byla léta, kdy byl vedoucím taneční složky Jiří Šišpera, který ctil charakter regionu i pojetí předchozího vedoucího, ale doplnil je o odvážné a jak se později ukázalo velmi úspěšné umělecké pojetí zvykoslovného materiálu. Toto období 80 let je v historii souboru považováno za velmi úspěšné, snad nejúspěšnější.

90 léta byla ve znamení změn ve společnosti a s tím spojeného hledání možné existence souborů, které se jen těžce protloukají nastupující a rozvíjející se tržní ekonomikou. Díky našemu zřizovateli Klubu kultury v Napajedlích, vlastnímu úsilí a v neposlední řadě přízni sponzorů a napajedelského městského úřadu soubor funguje i v šedesátém roce své existence. I současné vedení se snaží rozvíjet započaté tradice a nakládat s nimi s velkou pokorou. S ohledem na společenské klima cítíme, že smysl našeho konání se posouvá i do roviny "baviče". A to nejen pro diváky, ale mnohem více i pro členy samotné. Je nutností zpracovávat více témata k pobavení a rozvíjet vždy děj, který obě strany více, či méně osloví. Tanec a zpěv se stává prostředkem k jejich ztvárnění. Snad proto dnešní choreografie mohou působit méně precizně, ale věříme, že také ony budou určitým odkazem dalším generacím. Současnou vedoucí souboru a spoluautorkou většiny choreografií je Jitka Šohajková. Významnými spolupracovníky v přípravě a zpracování matriálu jsou Věra Holubová a Cyril Bureš.

Soubor zaznamenal za dobu své činnosti řadu úspěchů, ale také doby stagnace, výčet zájezdů a vystoupení doma i v zahraničí by byl velmi dlouhý a jistě se ještě hodně rozroste.

Rok 2003 byl pro Radovan ve znamení oslav významného jubilea 50.let jeho činnosti. Přípravy na tuto událost započaly již v roce 2002 a spočívaly nejen v nácviku a organizaci hlavního programu oslav, ale vzhledem ke stáří a stavu krojů, ve kterých soubor vystupoval od 50-tých let bylo nutné pořídit pro dívky kroje nové a chlapcům je prozatím alespoň obnovit. Dlouho dopředu začala diskuse o podobě nových krojů. Stejné kroje jaké soubor už má bychom vzhledem k materiálovým možnostem pořídit nemohli a svým způsobem už ani nechtěli, a tak bylo nutné prozkoumat nabídku na trhu z hlediska materiálu a uskutečnit také řadu konzultací o vhodnosti použitého materiálu a konečné podobě celé stylizace kroje dolského typu. Nakonec bylo po dlouhých úvahách rozhodnuto o pořízení stylizovaného kroje na motivy Mánesovy Veroniky Čudové z Bílovic. Vzhledem k finanční náročnosti této akce byli osloveni sponzoři a také Město Napajedla, aby soubor finančně podpořili. peníze se nakonec sešly a tak díky pomoci všech tanečnic, které sukně ušily svépomocí a pečlivé práci oslovených švadlen máme 10 nových, kompletních dívčích krojů. Chlapci mají zatím nové košile a kordulky, ale brzy jim přibudou nějaké nohavice. Řemeny a klobouky byly pořízeny nedávno.V současnosti se soubor zaměřuje na akce pro veřejnost, k vystoupením a besedám u cimbálu přibyla významná letní akce "Moravské Chodníčky", které se konají od roku 2000 vždy druhou sobotu v srpnu a pomalu se stávají tradicí. Je to setkání souborů z Hané, Valašska a Slovácka, jejichž regiony se v Napajedlích potkávají. Tato neformální akce si už od svého nultého ročníku získává stále více příznivců.
U příležitosti 50.výročí založení souboru v roce 2003 se sešli bývalí tanečníci a vedle Radovanu vznikl další soubor s názvem „Pozdní sběr.“

V roce 2005 soubor ukončil mnohaletou spolupráci s CM Radovan. Od roku 2013 spolupracujeme s CM Rováš. Příležitostně nás doprovází CM Linda a CM Dolňáci.