Kalendář akcí

Stefan Milkov obrazy - sochy

Přidat událost do kalendáře

Čtvrtek, 20.09.2018 / 09:00 / Muzeum Napajedla


http://napajedla.cz/galerie/386/Obrazy-5resize.jpg

Muzeum Napajedla Vás srdečně zve na výstavu obrazů a drobných plastik Stefana Milkova, který již dnes patří ke klasikům českého sochařství, vstupujícího na výtvarnou scénu v druhé polovině 80. let.
Sochař, malíř, designer, hudebník nebo také zakladatel umělecké skupiny Tvrdohlaví, která působila od 1987 - 1991.

/ Slavnostní zahájení vernisáží proběhne ve čtvrtek 13. 9. v 19.00 ve výstavním sále Muzeum Napajedla.

/ V průběhu vernisáže jsou všechny stálé expozice Muzea Napajedla přístupné ZDARMA !

/ Výstava bude trvat od 13. 9.— 21. 10. 2018
/ www.stefanmilkov.com

http://napajedla.cz/galerie/386/Obrazy-1-1resize.jpg  http://napajedla.cz/galerie/386/KOHOUT%C3%8D-VEJCE2017AKR.-NA-PL.130X147CM.JPG  http://napajedla.cz/galerie/386/el-nio-2013.jpg

http://napajedla.cz/galerie/386/Obrazy-7.jpg

Stefan Milkov
* 1955, Bohumín

/ Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze.
atelier sochařství 1976 – 1982
/ Střední úměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1971-1974

Studium na vysoké škole uměleckoprůmyslové dokončil v roce 1982 a kolem poloviny 80. let se zapojil do aktivit nově rodící se generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl Stefan Milkov zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, ale je v něm skryt obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století.

Po studiích Milkov prodělává krátkou fázi hledání svého vlastního výrazu. „Zlom nastává v roce 1986. Stalo se to naráz a jednoduše. Jednou při návštěvě rodičů jsem našel své kresby z dětství, maminka je naštěstí pečlivě schovávala. Byl to pro mě fascinující objev. Kreslil jsem dost zvláštně jako dítě a najednou jsem si řekl: vždyť to je to, co hledám. Můžu se vrátit a z tohoto bodu vyjít. A tehdy jsem si začal budovat svoje tvarosloví,“ vzpomíná Milkov. Odtud se rodí specifický autorův rukopis děl, která se námětově točí kolem bájných a mytických postav a výjevů (Anděl, Golem, Atlant, Fénix, Jitřenka, Sluneční vůz, Astrální tělo, Démon, Faunův odpočinek, Loď bláznů, apod.). Objevují se i témata křesťanská (například Madona, Pieta) nebo rodina (Matka, Otec). Známé náměty jsou ovšem přetvářeny vlastní sochařovou představivostí. Náboženská a mytologická tématika nevychází z autorova náboženského přesvědčení, jsou jakýmisi volnými, neortodoxními vizemi.

Milkov vytvořil zvláštní jazyk, kde se prolíná ironie, humor a parodie (ovlivněné postmoderním cítěním) s jakousi důstojností a úctou k starobylým symbolům, jejichž věčnou platnost Milkov nepopírá.

http://napajedla.cz/galerie/386/ERN%C3%81-LABUT2017230X125CMAKRYLNA-PL..JPG

_
Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate