Kalendář akcí

Festival vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému 2017

Přidat událost do kalendáře

Čtvrtek, 16.11.2017 do Neděle, 19.11.2017 / 16:00 / Klášterní kaple

http://napajedla.cz/galerie/14/titulka%20%281%29.jpg
http://napajedla.cz/galerie/19/firku%C5%A1n%C3%BD_web.jpg

Jubilejní desátý ročník hudebního festivalu proběhne ve dnech 16. – 19. listopadu 2017 a slibuje řadu zážitků, na podobných festivalech nevídaných. Spojovat je bude osobnost pana Rudolfa Firkušného.
Hlavní myšlenkou tohoto festivalu je vzdát úctu našemu slavnému rodákovi, „básníkovi klavíru“, světově proslulému pianistovi a také pedagogovi. Klidná povaha, optimistický postoj k životu, schopnost předávat své znalosti a dovednosti jej předurčila být oblíbeným učitelem, na kterého žáci, dnes už klavíristé se světovým renomé, s úctou a láskou vzpomínají.

PROGRAM:
Čtvrtek 16. 11.
16.00 / sportovní hala ZŠ / Táborový orchestr ZUŠ Rudolfa Firkušného

19.00 / Kino Napajedla / Ruchadze Band

Pátek 17. 11.
17.00 / Klášterní kaple / Igor Ardašev
19.00 / Muzeum Napajedla / Slavnostní provedení výstavou SOUZNĚNÍ
 

Sobota 18. 11.
17.00 / Klášterní kaple / Camerata Cremsiriensis, Ignis Piano Duo

Neděle 19. 11.
9.00 / Kostel sv. Bartoloměje / Mše
10.00 / Kostel sv. Bartoloměje / Varhanní recitál Petra Kolaře


Vstupné dobrovolné, na koncert Ruchadze Band v Kině Napajedla 16. 11. – 70 Kč.
(vstupenky na tento koncert lze zakoupit v Informačním centru Napajedla dle obvyklé provozní doby nebo online na webových stránkách Kina Napajedla)

Festival se koná pod záštitou starostky města Napajedla paní Ireny Brabcové a člena rady Zlínského kraje (oblast kultury, pam.péče, církví, mlád. a sportu) pana Miroslava Kašného.

Přijměte srdečné pozvání strávit krásné chvíle s hudbou. Vedle jiných významných osobností přislíbila přítomnost na festivalu také dcera Rudolfa Firkušného, paní Veronika Callegari, která přicestuje ze Spojených států.
.................................................................................................................................................................................................................
Mediální partner:

                                                    http://napajedla.cz/galerie/14/CRo-Brno-H-BLACK.png

..................................................................................................................................................................................................................

                              http://napajedla.cz/galerie/14/T%C3%A1borov%C3%BD%20orchestr.jpg

Táborový orchestr Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného letos pošestnácté vyjel do Čeložnice u Kyjova, aby tam padesát dětí a devět dospělých trávilo krásné chvíle s hudbou a při klasických táborových aktivitách – sportování, soutěžení, karnevalu nebo noční hře. Letos byl nádherným zážitkem výlet do Rajhradu, kde v klášteře sídlí Památník písemnictví na Moravě a poblíž  záchranná stanice dravých ptáků.

Pro mladé muzikanty je velmi vzácným zážitkem zahrát si v orchestru a poznat tak úplně jinou dimenzi hudebního vyjádření. Na tábor se moc těší a výsledné koncerty jsou vyvrcholením jejich snažení. Vědomí, že je očekává koncert v rámci festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému, zavazovalo všechny táborníky k vysokému nasazení. Svůj koncert přinášejí posluchačům se srdcem na dlani a s radostí, že se mohou o své hudební zážitky podělit.

 

                            http://napajedla.cz/galerie/14/ruchadzeband.jpg 

Ojedinělý kosmopolitní projekt na české hudební scéně pod vedením světoběžníka Konstantina Ruchadze, který je inspirovaný hudbou jako celkem, stylově a dimenzionálněnezávislou na prostoru a čase. Hudba, kde je místo pro hloubku, kreativitu, improvizaci, dravost a spontaneitu. Kde muzikanti mají možnost vyvíjet a předvádět svůj talent a publikum odnášet s sebou nezapomenutelný zážitek. Jejich první album “Adventurer” bylo s nadšením přijato publikem a také například holandskou hudební kritikou. V roce 2011 skupina vydala nové multietnické dvojalbum “Around The World In Space And Time” a nedávno vyšlo nové CD Konstantina  Ruchadze se špičkovými muzikanty holandské hudební scény a členy Ruchadze Band –Amsterdam Beyond: "Upstream Hermit", které bylo nadšeně uvítáno jak holandskou, tak i českou hudební kritikou.
Poslední léta kapela s úspěchem účinkuje v klubech a na festivalech jak v Čechách, tak i v  Nizozemí.


                           http://napajedla.cz/galerie/14/arda%C5%A1ev.jpg

Igor Ardašev reprezentuje už dlouho české pianistické umění na mezinárodním fóru. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientovanému pianistovi pořádat samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajícími světovými orchestry a dirigenty (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Královská liverpoolská filharmonie, BBC Londýn). Je zván na renomované evropské hudební festivaly (Schleswig-Holstein, Jodoigne v Belgii, Hannover, Neapol, Pražské jaro apod.). Z jeho nahrávek připomínáme Čajkovského koncert b moll, Janáčkovu Žárlivost s Rudolfem Firkušným, Dvořákovy Slovanské tance a klavírní verzi Smetanovy Mé vlasti s manželkou Renatou, kompozice Lisztovy, Martinů, Ježkovy, Prokofjeva, Musorgského a Beethovenovy.

                             http://napajedla.cz/galerie/14/camerata.jpg

Vznikla v roce 2006, původně jako komorní orchestr, jehož ideou byla koncertní spolupráce vynikajících studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž s jejich pedagogy - zkušenými sólisty a vedoucími nástrojových skupin v symfonických orchestrech. Dnes jde již o soubor s bohatými zkušenostmi a širokým hudebním záběrem. Těžištěm repertoáru jsou skladby starých mistrů (Bach, Vejvanovský, Corelli, Händel, Vivaldi, Stamic, Haydn, Mozart), ale také A. Dvořáka, J. Suka, E. Griega, C. Saint-Saënse, B. Martinů, S. Barbera a dalších. Soubor disponuje také vlastními úpravami známých skladeb klasického repertoáru, či hudby ovlivněné jazzem a lidovou tvorbou.


                            http://napajedla.cz/galerie/14/piano%20duo.jpg

Klavírní duo tvoří manželé Katarína a Ondřej Hubáčkovi, jež se poprvé setkali během společného studia JAMU. Specializují se na čtyřruční hru a jejich repertoár prezentuje široké spektrum tvorby prakticky všech hudebních stylových období a rozmanitých žánrů: Bach, Beethoven, Debussy, Dvořák, Gershwin, Mozart, Schubert, Smetana, Strauss a řada dalších. Kromě toho se duo věnuje studiu a propagaci děl skladatelů soudobých. Náročné čtyřruční transkripce si manželé provádějí sami. Dostávají tak na koncertní pódia skvosty hudby orchestrální, komorní, sólové, komponované primárně pro jiné hudební nástroje (případně zpěv).                              http://napajedla.cz/galerie/14/kola%C5%99.jpg

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na konzervatoři v Brně u prof. V. Bělského, později u prof. Z. Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. A. Veselé. Po ukončení studií v r. 1993 začal vyučovat varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně, od roku 2000 vyučuje hru na varhany na brněnské Konzervatoři. V letech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Roku 1998 se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Ve své profesionální kariéře se aktivně věnuje sborovému zpěvu. 1995 – 2002 byl sbormistrem zpěvohry Národního divadla v Brně. Od roku 2001 vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Sólově vystupuje doma i v zahraničí.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate