Klasická hudba

Klub přátel hudby a Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného pořádají koncerty klasické hudby v Klášterní kapli. Rok je vždy otevřen únorovým Setkáním s hudbou - Pocta mistru Rudolfu Firkušnému, na kterém vystupují žáci ZUŠ Rudolfa Firkušného, Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž nebo komorní orchestry (z nedávných to byl například komorní soubor Collegium Arion).

V srpnu můžete navštívit tradiční Setkání bývalých spolužáků JAMU a jejich hostů, na kterém zní vokální a instrumentální hudba různých žánrů a které bývá uváděno hercem Slováckého divadla Davidem Vacke.

Listopad patří již tradičně Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, o kterém se dozvíte více informací zde.

Svátečním koncertem, který se koná každoročně 27. prosince, se Klášterní kaple loučí se starým rokem. Na minulých ročnících vystoupili Musica Dolce Vita, Pěvecký sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna nebo Capella Ornamentata.

V prostoru Klášterní kaple také vystupují žáci a absolventi ZUŠ Rudolfa Firkušného při příležitostech jako jsou Absolventské koncerty, pořady nebo besídky.

Sledujte Kalendář akcí.

  

  


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2017 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate