Klasická hudba

Klub přátel hudby a Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného pořádají koncerty klasické hudby v Klášterní kapli. Rok je vždy otevřen únorovým Setkáním s hudbou - Pocta mistru Rudolfu Firkušnému, na kterém vystupují žáci ZUŠ Rudolfa Firkušného, Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž nebo komorní orchestry (z nedávných to byl například komorní soubor Collegium Arion).

V srpnu můžete navštívit tradiční Setkání bývalých spolužáků JAMU a jejich hostů, na kterém zní vokální a instrumentální hudba různých žánrů a které bývá uváděno hercem Slováckého divadla Davidem Vacke.

Listopad patří již tradičně Festivalu vážné hudby Pocta Rudolfu Firkušnému, o kterém se dozvíte více informací zde.

11. ročník Festivalu vážné hudby se uskuteční 16. - 18. listopadu 2018.

Svátečním koncertem, který se koná každoročně 27. prosince, se Klášterní kaple loučí se starým rokem. Na minulých ročnících vystoupili Musica Dolce Vita, Pěvecký sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna nebo Capella Ornamentata.

V prostoru Klášterní kaple také vystupují žáci a absolventi ZUŠ Rudolfa Firkušného při příležitostech jako jsou Absolventské koncerty, pořady nebo besídky.

Sledujte Kalendář akcí.

  

  


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Klub kultury Napajedla
Realizace rotate Rotate